Primaria comunei Silistea

Str. Primariei nr. 121, cp. 907270

Telefon: +40/241/820449

Fax: +40/241/820449

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Mihai SOARE


 

ANUNŢ PUBLIC

23.09.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 28.09.2021, ora 08:30 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

22.09.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 28.09.2021, ora 08:30 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

17.09.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 28.09.2021 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

07.09.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc in 08.09.2021, ora 08:30 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

07.09.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc in 08.09.2021 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

23.08.2021

 

Primaria comunei Silistea a publicat documentatia privind elaborarea proiectului de hotarare a CL pentru aprobarea PUZ denumit - Intocmire PUZ Parc Fotovoltaic Galbiori 2, com. Silistea, jud. Constanta:

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

20.08.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 26.08.2021 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

29.07.2021

 

Primăria Comunei Silistea a publicat un anunt publicitar ADV1229858/29.07.2021 privind ”reparatii curente vestiare baza sportiva, comuna Silistea, judetul Constanta”:

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

21.07.2021

 

Primăria Comunei Silistea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, cls. III grad profesional superior, in cadrul Compartimentului de Stare Civila:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

20.07.2021

 

COMUNA SILIȘTEA, titular al proiectului ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea”, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, intravilanul satelor Siliștea și Țepeș Vodă, cartier Ferme IAS, județul Constanța.
      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din str. Unirii nr. 23, Constanța, în zilelel de luni până vineri, între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro .
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

05.07.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 29.07.2021 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

28.06.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica se supune consultarii publice ”Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Silistea, jud. Constanta pentru perioada 2021-2027”.

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

18.06.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 25.06.2021, ora 08:30 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

10.06.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 25.06.2021 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

21.05.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 27.05.2021, ora 08.30 - dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

17.05.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 27.05.2021, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

21.04.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 27.04.2021, ora 08:30 dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

12.04.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 27.04.2021, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

12.04.2021

 

Primăria Primăria Comunei Silistea, a publicat un anunt cu privire la derularea PNDR. Link direct aici

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

08.04.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 135, alin 4. din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se aduce la cunoștință publică convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de lucru la data de 12.04.2021 ora 08:30, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

07.04.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale se supune consultării publice ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2021” actualizat cu sumele defalcate din TVA.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

24.03.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale se supune consultării publice ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2021”.

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

24.03.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 30.03.2021 ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

15.03.2021

 

Primaria Comunei Silistea aduce la cunostinta tuturor locuitorilor comunei, ca incepand cu data prezentului anunt si pana la data de 30.04.2021, sunte-ti invitati sa depuneti declaratia de impunere pentru stabilirea taxei de habitat cu numarul real de persoane, la sediul primariei, compartimentul Contabilitate, Impozite si Taxe , la doamna Septar Elmaz.
     Speram sa fim intelesi in demersul nostru de a avea o comuna cat mai curata, iar in cazul salubrizarii avand la baza principiul echitatii- toate persoanele, fizice sau juridice, care beneficiaza de activitati specifice serviciului de salubrizare- sa achite contravaloarea acestui serviciu.

 


 

ANUNŢ PUBLIC

12.03.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 30.03.2021, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

18.02.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 24.02.2021, ora 08:30 dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

15.02.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 24.02.2021, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

15.02.2021

 

Primăria comunei Siliştea a publicat un anunţ privind consultarea  asupra propunerilor preliminare PUZ - ”Intocmire PUZ Parc Fotovoltaic Gălbiori 3, comuna Siliștea, jud. Constanța”:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

03.02.2021

 

Primăria comunei Siliştea a publicat un anunţ privind intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal - ”Intocmire PUZ Parc Fotovoltaic Gălbiori 3, comuna Siliștea, jud. Constanța”:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

22.01.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 28.01.2021, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

15.01.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 28.01.2021, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

05.01.2021

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc in 06.01.2021, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

16.12.2020

 

COMUNA SILIȘTEA, titular al proiectului: „Executare podețe laterale și transversale pe DC și DC 63, din tuburi cu Dn 600 și parapeți de beton”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Siliștea, DC 61 și DC 63, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

11.12.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 17.12.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

26.11.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință că în cadrul ședinței ordinare ce va avea loc in luna decembrie 2020 se va supune spre analiză și aprobare:

 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

19.11.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 25.11.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

16.11.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 25.11.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

05.11.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc in 06.11.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

15.10.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc in 16.10.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

09.10.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 15.10.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

05.10.2020

 

Primaria comunei Silistea a publicat un anunt privind rezultatul informarii si consultarii publicului referitor la elaborarea documentatiei de urbanism ”Intocmire PUZ parc Fotovoltaic Galbiori 2”:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

29.09.2020

 

COMUNA SILISTEA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, propus a fi amplasat in comuna Silistea, judetul Constanta:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

10.09.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 17.09.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

24.08.2020

 

Primaria comunei Silistea a publicat un anunt transmis de Monsson Alma SRL privind intentia de elaborare PUZ pentru proiectul ”Parc Fotovoltaic Galbiori 2, com. Silistea, jud. Cta”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

24.08.2020

 

Primaria comunei Silistea a publicat un anunt privind intentia de elaborare PUZ pentru proiectul ”Parc Fotovoltaic Galbiori 2, com. Silistea, jud. Cta”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

20.08.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 26.08.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

10.08.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 26.08.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

22.07.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 28.07.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

01.07.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in luna iulie, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

25.06.2020

 

Agentia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a initiat o procedura de licitatie deschisa pentru achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 246 Unitati Administrativ Teritoriale (UAT) din 30 de judete:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

19.06.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 25.06.2020 ora 08.00, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

16.06.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 25.06.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

21.05.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 27.05.2020 ora 8:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

04.05.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 27.05.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

28.04.2020

 

Primaria comunei Silistea a publicat un anunt transmis de ITM Constanta privind munca in strainatate.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

22.04.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 28.04.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

18.03.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc in 24.03.2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

03.03.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc in luna martie, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

26.02.2020

 

Primaria comunei Silistea a publicat un anunt transmis de Prefectura jud. Constanta privind masurile care trebuie luate pentru prevenirea infectiei cu COVID19.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

17.02.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc pe 21 februarie 2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

07.02.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc pe 13 februarie 2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

28.01.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică că în ședința ordinară din luna februarie se supune spre analiză si aprobare ”proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului Local pentru anul 2020”:

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

27.01.2020

 

COMUNA SILISTEA, titular al proiectului „Executare podete laterale si traversale pe DC61 si DC63 din tuburi cu DN60 si parapeti de beton, comuna Siliștea, județul Constanța”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

23.01.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței orinare ce va avea loc pe 30 ianuarie 2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

07.01.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței orinare ce va avea loc în luna ianuarie 2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

06.01.2020

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței de indata ce va avea loc în data de 07 ianuarie 2020, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

04.12.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 18 decembrie 2019, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

15.11.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 21 noiembrie 2019, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

04.11.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică că în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Siliștea din din data de 27 noiembrie 2019 se va supune spre analiză și aprobare: PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

08.10.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 29 octombrie 2019, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

30.08.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc luna septembrie 2019, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

05.08.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în 28 august 2019, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

23.07.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în 29 iulie 2019 ora 08.30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 ANUNŢ PUBLIC

01.07.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în luna iulie 2019, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 ANUNŢ PUBLIC

30.05.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică că în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Siliștea din luna iunie 2019 se va supune spre analiză și aprobare:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

22.05.2019

 

COMUNA SILISTEA, titular al proiectului „Extindere rețea de canalizare comuna Siliștea, județul Constanța”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare comuna Siliștea, județul Constanța”, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, județul Constanța.
     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța din str. Unirii nr.23, Constanta, judetul Constanta, între orele 09-13, precum și la următoarea adresă de internet: http:\\apmct.anpm.ro.
     Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

 


 

ANUNŢ PUBLIC

23.04.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în luna mai, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

19.04.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică că în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Siliștea din luna aprilie 2019 se va supune spre analiză și aprobare:

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2020:

 

Descarca anuntul complet de aici (.rar)

 

Descarca proiectul de buget de aici (.rar)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

29.03.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 29.03.2019, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

22.03.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în luna aprilie 2019, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

08.02.2019

 

COMUNA SILIȘTEA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de eveluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”Reabilitarea si extindere sistem de iluminat in comuna Silistea”.

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

29.01.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 28.02.2019, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

03.01.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 30.01.2019, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

14.11.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică că în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Siliștea din luna decembrie 2018 se va supune spre analiză și aprobare

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

Proiectul de act normativ, cu documentația de bază, poate fi consultat:
- Pe site-ul primăriei - www.primaria-silistea.ro;
- La sediul Primăriei comunei Siliștea, Str. Primăriei, nr.121.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite:
- prin e-mail: primaria_silistea@yahoo.com;
-prin poștă la adresa: Primăria comunei Siliștea, str. Primăriei, nr. 121, jud. Constanța;
- depuse la secretarul comunei.

 

Descarca proiectul de aici (.rar)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

05.11.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 29.11.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

05.10.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 30.10.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

06.09.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 26.09.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

06.08.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 31.08.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

11.07.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 31.07.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

08.06.2018

 

COMUNA SILIȘTEA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de eveluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”DRUM DE ACCES DC 61 – STRADA PRUNILOR – DJ224 ȘI PODEȚ PREFABRICAT L=4M ”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Siliștea, extravilanul și intravilanul satului Siliștea, DE 228 – str. Prunilor.
     Proiectul deciziei de încadrare și motrivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni pâmă vineri între orele 09.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
     Publicul poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț..

 


 

ANUNŢ PUBLIC

05.06.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 27.06.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

08.05.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 25.05.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

24.04.2018

 

COMUNA SILIȘTEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”DRUM DE ACCES DC 61 – STRADA PRUNILOR – DJ224 ȘI PODEȚ PREFABRICAT L=4M ”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Siliștea, extravilanul și intravilanul satului Siliștea, DE 228 – str. Prunilor.
     Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, municipiul Constanța, județul Constanța și la sediul titularului din județul Constanța, comuna Siliștea, str. Primăriei nr. 121, în zilelele de luni-vineri, între orele 09.00 – 13.00.
     Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, municipiul Constanța, județul Constanța.

 


 

ANUNŢ PUBLIC

17.04.2018

 

COMUNA SILIȘTEA, cu sediul în comuna Siliștea, str. Primăriei nr. 121, județul Constanța, titulară al proiectului: ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL CONSTANȚA ”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Siliștea, intra vilanul satelor Siliștea și Țepeș Vodă, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

04.04.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 27.04.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

13.03.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 23.03.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

09.03.2018

 

COMUNA SILIȘTEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Reautorizare lucrari de construire rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Siliștea, județul Constanța”, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, județul Constanța.
     Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, zilnic între orele 09 – 13 și la sediul Primăriei comunei Siliștea, str. Primăriei nr. 121, comuna Siliștea, județul Constanțam în zilele de L-V, între orele 09 - 13.
     Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, între orele 09 – 13.

 


 

ANUNŢ PUBLIC

05.03.2018

 

achiziții realizate în cadrul Proiectului SAGE „SOCIETY FOR ALL AGES” – 16.4.2.002 ROBG – 157, INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

09.02.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 15.02.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

29.01.2018

 

Consiliul Local Siliştea, cu sediul în str. Primăriei nr. 121, cod 907270, comuna Siliştea, judeţul Constanţa, scoate la vânzare prin licitaţie publică deschisă următoarea suprafață de teren aflată în proprietatea privată a comunei Siliştea:
1. teren intravilan, în suprafaţă de 1740 mp, nr. Cadastral 101969, situat în comuna Siliştea, sat Țepeș Vodă, str. Viilor FN, Lot 1;
2. teren intravilan, în suprafaţă de 1740 mp, nr. Cadastral 101970, situat în comuna Siliştea, sat Țepeș Vodă, str. Viilor FN, Lot 2;
     Licitaţia va avea loc în data de 21.02.2018 ora 10.00, la sediul vânzătorului. Relaţii suplimentare şi achiziţionarea Caietului de sarcini, la adresa mai sus menţionată, tel./fax: 0241/820449.

 


 

ANUNŢ PUBLIC

17.01.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare ce va avea loc în data de 30.01.2018, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

11.12.2017

 

Miercuri, 27 decembrie 2017 , va fi ultima zi din acest an in care casieria primariei va fi deschisa publicului pentru plata impozitelor si taxelor locale.

- program 8 – 15.30

Pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018 (impozite pe cladiri, impozite pe terenuri, impozite si taxe pe mijloace de transport), alte venituri, taxe extrajudiciare de timbru, programul de incasari va incepe din data de 08.01.2018 .

 


 

 ANUNŢ PUBLIC

24.11.2017

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică că în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Siliștea se va supune spre analiză și aprobare

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

Proiectul de act normativ, cu documentația de bază, poate fi consultat:
- Pe site-ul primăriei - www.primaria-silistea.ro;
- La sediul Primăriei comunei Siliștea, Str. Primăriei, nr.121.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite:
- prin e-mail: primaria_silistea@yahoo.com;
-prin poștă la adresa: Primăria comunei Siliștea, str. Primăriei, nr. 121, jud. Constanța;
- depuse la secretarul comunei.

 


 

ANUNŢ PUBLIC

10.11.2017

 

Comuna Siliștea a publicat rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante in cadrul compartimentului Politie Locala:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

09.11.2017

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare ce va avea loc în data de 29.11.2017, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

08.11.2017

 

Comuna Siliștea a publicat rezultatul contestatiei la proba scrisa pentru ocuparea unei functii publice vacante in cadrul compartimentului Politie Locala:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

08.11.2017

 

Comuna Siliștea a publicat procesul verbal privind solutionarea contestatiei la proba scrisa pentru ocuparea unei functii publice vacante in cadrul compartimentului Politie Locala:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

06.11.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un anunt privind rezultatul la proba scrisa pentru ocuparea unei functii publice vacante in cadrul compartimentului Politie Locala:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

01.11.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un anunt privind selectia de dosare de inscriere la concursul din 6-8 noiembrie 2017 pentru ocuparea unor functii publice vacante in cadrul compartimentului Politie Locala:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

11.10.2017

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare ce va avea loc în data de 31.10.2017, ora 08:30, dupa cum urmează:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

06.10.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

19.09.2017

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Reguamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, se aduce la cunoștință publică proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare ce va avea loc în data de 28.09.2017, ora 08:30:

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

19.09.2017

 

Comuna Siliștea organizeaza examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv din consilier principal in consilier superior (compartimentul integrare europeans si achizitii publice).

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

24.07.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un TABEL CENTRALIZATOR achiziții realizate în cadrul Proiectului SAGE „SOCIETY FOR ALL AGES” – 16.4.2.002 ROBG – 157, INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

28.06.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un TABEL CENTRALIZATOR achiziții realizate în cadrul Proiectului SAGE „SOCIETY FOR ALL AGES” – 16.4.2.002 ROBG – 157, INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

21.06.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un TABEL CENTRALIZATOR achiziții realizate în cadrul Proiectului SAGE „SOCIETY FOR ALL AGES” – 16.4.2.002 ROBG – 157, INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

24.05.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un TABEL CENTRALIZATOR achiziții realizate în cadrul Proiectului SAGE „SOCIETY FOR ALL AGES” – 16.4.2.002 ROBG – 157, INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

INVITATIE PUBLICA

24.05.2017

 

Comuna Siliștea a publicat o invitatie la consultare publica referitoare la proiectul de Construire a unei Platforme de Depozitare si Gestionare a gunoiului de grajd.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

12.04.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer microbuz scolar.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

20.03.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un anunt privind licitaţia publică deschisă pentru vânzarea unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea privată a comunei Siliştea, judeţul Constanţa.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

23.02.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un anunt privind depunerea solicitarii acordului de mediu pentru proiectul  “Extindere retea publica de alimentare cu apa in cartierul Ferme IAS - Tepes Voda”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

06.02.2017

 

Comuna Siliștea a publicat un ”Proiect de Hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Silistea”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

Descarca Studiul de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

06.12.2016

 

Joi 29 decembrie 2016 , va fi ultima zi din acest an in care casieria primariei va fi deschisa publicului pentru plata impozitelor si taxelor locale.
- program 8 – 15.30
     Pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente anului 2017 ( impozite pe cladiri, impozite pe terenuri, impozite si taxe pe mijloace de transport ), alte venituri, taxe extrajudiciare de timbru, programul de incasari va incepe din data de 09.01.2017 .


Compartimentul impozite si taxe locale


 

ANUNŢ PUBLIC

15.11.2016

 

Comuna Siliștea a publicat Raportul procedurii de selecţie incheiat cu ocazia procedurii de selectie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritara 6 – “Educatie si competente”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

14.11.2016

 

Comuna Siliștea anunţă rezultatul procedurii de selecţie a partenerilor in vederea aplicarii unei cereri de finantare pentru proiectul implementat in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritara 6.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

ANUNŢ PUBLIC

25.10.2016

 

Comuna Siliștea anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritara 6 – “Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10i, Obiectivele Specifice (O.S) 6.2,6.3,6.4,6.6, Programul “Scoala pentru toti”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

02.06.2016

 

COMUNA SILIȘTEA, titulară a proiectului „ÎNFIINȚARE DRUM ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE – FAZA SF”, propus a se realiza în județul Constanța, comuna Siliștea, extravilan sat Siliștea și sat Țepeș Vodă, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.
     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, zilnic între orele 09 – 13, precum și la următoarea adresă de internet: http://ampct.anpm.ro.
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termenul de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

01.06.2016

 

COMUNA SILIȘTEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Siliștea, județul Constanța – continuarea și finalizarea lucrărilor autorizate cu AC nr. 47/10.06.2009”, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, județul Constanța.
     Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, zilnic între orele 09 – 13 și la sediul Primăriei comunei Siliștea, str. Primăriei nr. 121, comuna Siliștea, județul Constanțam în zilele de L-V, între orele 09 - 15.
     Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, între orele 09 – 13.

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

04.05.2016

 

”Primaria Comunei Silistea anunta sedinta publica ordinara a Consiliului Local pe data de 12 mai 2016 orele 9:30 la Caminul Cultural Silistea.”

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

18.02.2016

 

COMUNA SILIȘTEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Înființare drum de acces la exploatațiile agricole”, propus a fi realizat în comuna Siliștea, județul Constanța.
      Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, zilnic între orele 09 – 13 și la sediul Primăriei comunei Siliștea, str. Primăriei nr. 121, comuna Siliștea, județul Constanțam în zilele de L-V, între orele 09 - 14.
      Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, între orele 09 – 13.

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

07.12.2015

 

”Primaria Comunei Silistea a publicat programul casieriei institutiei in perioada sarbatorilor de iarna.”

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

02.11.2015

 

”Primaria Comunei Silistea organizeaza pe 17 noiembrie 2015 examen de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior.”

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

30.10.2015

 

”Consiliul Local Siliştea, cu sediul în str. Primăriei nr. 121, cod 907270, comuna Siliştea, judeţul Constanţa, scoate la vânzare prin licitaţie publică deschisă următoarea suprafaţă de teren, aflată în proprietatea privată a comunei Siliştea:
   1. teren intravilan, în suprafaţă de 552 mp, nr. Cadastral 101534, situat în localitatea Siliştea, str. Brândușelor FN, Lot 1.
   Licitaţia va avea loc în data de 17.11.2015 ora 10.00, la sediul vânzătorului. Relaţii suplimentare şi achiziţionarea Caietului de sarcini, la adresa mai sus menţionată, tel./fax: 0241/820449.”

 


 

ANUNŢ PUBLIC

 privind decizia etapei de încadrare

16.10.2015

 

COMUNA SILIȘTEA, titulară a proiectului „Execuție foraj – alimentare cu apă din sursă proprie pentru adăpat animale”, propus a se realiza în județul Constanța, comuna Siliștea, parcela A 23, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.
      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, zilnic între orele 09 – 13, precum și la următoarea adresă de internet; http://ampct.anpm.ro.
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termenul de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 


 

 

ANUNŢ PUBLIC

09.09.2015

 

COMUNA SILIȘTEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Execuție foraj – alimentare cu apă din sursă proprie pentru adăpat animale”, propus a fi amplasat pe parcela P A23, comuna Siliștea, sat Țepeș Vodă, ferme IAS, județul Constanța.
     Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, zilnic între orele 09 – 13 și la sediul Primăriei comunei Siliștea, str. Primăriei nr. 121, comuna Siliștea, județul Constanțam în zilele de L-V, între orele 09 - 14.
     Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, între orele 09 – 13.

 

 


 

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2011 © Primaria comunei Silistea.
v 2.0     Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.