Anunturi Generale|

COMUNA SILIȘTEA, titular al proiectului ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea”, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, intravilanul satelor Siliștea și Țepeș Vodă, cartier Ferme IAS, județul Constanța.
      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din str. Unirii nr. 23, Constanța, în zilelel de luni până vineri, între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro .
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. Descarcă detalii …

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut