Anunturi Generale|

În conformitate cu prevederile art. 135, alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoştinţă publică  cunoştinţă suplimentarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Siliştea din data de 29 martie 2023 cu următorul proiect de hotărâre:

  1. Proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de sport școlară din sat Siliștea, comuna Siliștea, judeţul Constanța” .

Iniţiator: Soare Mihai – primarul comunei.

Descarcă detalii …

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut