Anunturi Generale|

COMUNA SILIȘTEA, titular al proiectului „Rețea de canalizare menajeră cu racorduri, stație de pompare ape uzate și conductă de refulare, str. Duzilor, sat Țepeș Vodă, comuna Siliștea, județul Constanța”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Rețea de canalizare menajeră cu racorduri, stație de pompare ape uzate și conductă de refulare, str. Duzilor, sat Țepeș Vodă, comuna Siliștea, județul Constanța”, propus a fi amplasat în str. Duzilor, sat Țepeș Vodă, comuna Siliștea, județul Constanța..

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului din str. Unirii nr. 23, Constanța, în zilele de L-V, între orele 09.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

           Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut