Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Siliștea – mandatul 2020 – 2024
 1. DRĂGUȘANU Milică- Gheorghe – PSD
 2. GHEORGHE Valentin-Petruț – PSD
 3. BUCUR Nicolae – PSD
 4. ROMAN Vasilica – PSD
 5. POPA Adriana – PSD
 6. FRÂNCU Mihai – PNL
 7. NEAMȚIU Florin-Tiberiu – PNL
 8. POPA Gheorghe – PNL
 9. CÎRCIUMARU Luminița – PNL
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Siliștea:

Comisia nr. 1: programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodărirea apelor, protecţia mediului, servicii şi comerţ:

 1. BUCUR Nicolae – președinte
 2. GHEORGHE Valentin-Petruț – secretar
 3. FRÂNCU Mihai – membru

 

Comisia nr. 2: învăţământ, sănătate, cultură, culte protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:

 1. POPA Adriana – președinte
 2. ROMAN Vasilica – secretar
 3. NEAMȚIU Florin-Tiberiu – membru

 

Comisia nr. 3: administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturi cetăţeneşti:

 1. CÎRCIUMARU Luminița – președinte
 2. POPA Gheorghe – secretar
 3. DRĂGUȘANU Milică-Gheorghe – membru

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut