NumărDataConținut
1728.02.2024privind aprobarea Programului de acțiune comunitară destinat prevenirii şi combaterii riscului de marginalizare şi excluziune socială la nivelul comunei Siliștea pentru anul 2024
1628.02.2024privind validarea Dispoziției primarului comunei Siliștea nr.18 din 16 februarie 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Siliștea pe anul 2024
1528.02.2024privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ţepeş-Vodă
1428.02.2024privind aprobarea drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna ianuarie 2024
1328.02.2024privind aprobarea Procedurii de valorificare prin vânzare (licitație sau negociere directă) sau
prin casare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune aparținând patrimoniului comunei Siliștea, județul Constanța
1228.02.2024privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Siliștea, județul Constanța
1128.02.2024privind stabilirea tarifului de facturare a activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate din deșeurile municipale în stații de sortare, conform contractului de delegare nr.6297/30.12.2022
1028.02.2024privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajerea și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, conform Contractului de delegare nr.6298/30.12.2022
0928.02.2024privind modificarea tarifelor pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitarea deșeurilor municipale din comuna Siliștea, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, conform Contractului de delegare nr.6297/30.12.2022
0828.02.2024privind alegerea președintelui de ședință
0730.01.2024privind probarea Calendarului manifestărilor cultural-artistice, sportive, educative, sociale și religioase care se vor desfăşura în comuna Siliştea în anul 2024
0630.01.2024privind aprobarea bugetului local al comunei Siliștea și al bugetului instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024
0530.01.2024privind aprobarea drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna decembrie 2023
0430.01.2024privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Siliștea care vor face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Siliștea
0330.01.2024privind stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor singure sau familiilor din comuna Siliștea, județul Constanța
0204.01.2024privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Siliștea pentru anul școlar 2024-2025
0104.01.2024privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut