NumărDataConținut
6128.10.2022privind darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea a imobilului, proprietate publică situat în loc. Țepeș Vodă ...
6028.10.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2022
5928.10.2022privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2022-2023
5828.10.2022privind atribuire în folosință gratuită a unui teren în vederea construirii unei locuințe ...
5728.10.2022privind actualizarea sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare străzi, com. Siliștea”
5628.10.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și ai Devizului General pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare străzi, com. Siliștea”
5528.10.2022privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Siliștea și al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral ...
5430.09.2022privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
5330.09.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna august 2022
5230.09.2022privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați a a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea, jud. Constanța”...
5130.09.2022privind atribuirea, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală ...
5026.08.2022privind desemnarea reprezentantului CL Siliștea în CEACE constituită la nivelul Șc. Gimnaziale nr. 1 SIliștea pentru anul școlar 2022-2023
4926.08.2022privind desemnarea reprezentantului CL Siliștea în CA al Șc. Gimnaziale nr. 1 SIliștea pentru anul școlar 2022-2023
4826.08.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iulie 2022
4726.08.2022privind aprobarea utilizării în anul 2022, a excedentului bugetar din anii precedenți aferent bugetului activităților finanțate, integral sau parțial, din venituri proprii, sursa E, derulat de Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea ...
4616.08.2022privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru ...
4516.08.2022privind alegerea președintelui de ședință
4429.07.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iunie 2022
4329.07.2022privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei pe trim. II al anului 2022
4229.07.2022privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 prin virări de credite bugetare de la un capitol la altul ...
4128.06.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna mai 2022
4028.06.2022privind modificarea pct. 7 din Calendarul manifestărilor cultural-artistice ce se vor desfășura în comună în anul 2022...
3928.06.2022privind aprobarea suplimentării numărului de burse școlare ce se vor acorda în sem. II anul 2021-2022...
3828.06.2022privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate ...
3728.06.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna aprilie 2022
3630.05.2022privind modificarea și completarea Anexei HCL 13/2022 privind Calendarul manifestărilor cultural artistice din 2022...
3530.05.2022privind darea în administrare a unor bunuri cu destinație de unități de învățământ Școlii Gimnaziale nr. 1 Siliștea
3430.05.2022privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local și a situației financiare anuale pe anul 2021
3330.05.2022privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe private ...
3223.05.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Siliștea”...
3123.05.2022privind alegerea președintelui de ședință
3028.04.2022privind aprobarea aderării UAT la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”
2928.04.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna martie 2022
2828.04.2022privind aplicare sancțiune disciplinară domnului consilier local Frâncu Mihai
2728.04.2022privind modificarea HCL 53/2020 privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al com. Siliștea
2628.04.2022privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren ...
2528.04.2022privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. I al anului 2022
2428.04.2022privind avizarea Documentației de Atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în ”Zona 3” aferentă ...
2328.04.2022privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
2228.04.2022privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren ...
2125.03.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe lunile ianuarie și februarie 2022
2025.03.2022privind rectificarea Bugetului Local pe 2022
1925.03.2022privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei pe anul 2022
1825.03.2022privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unui teren ...
1725.03.2022privind aprobarea Statutului Comunei Silistea
1628.02.2022privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor ...
1528.02.2022privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea de lapte și produse lactate ...
1428.02.2022privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și casării și scoaterea din uz în vederea declasării și casării obiectelor de inventar ...
1307.02.2022privind aprobarea Calendarului manifestărilor cultural-artistice, care se vor desfășura în comuna Siliștea în anul 2022
1207.02.2022privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
1107.02.2022privind alegerea președintelui de ședință
1028.01.2022privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și perdsonalul contractual din cadrul Primăriei comunei Siliștea
928.01.2022privind aplicare de sancțiune disciplinară domnului consilier local Popa Gheorghe
828.01.2022privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna decembrie 2021
728.01.2022privind aplicare de sancțiune disciplinară doamnei consilier local Cîrciumaru Luminița
628.01.2022privind desemnarea consilierilor locali din cadrul CL Siliștea care vor face parte din Comisia de Evaluare a performanțelor secretarului general al UAT
528.01.2022privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social ...
428.01.2022privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pentru anul 2022-2023
306.01.2022privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe 2021
206.01.2022privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021
106.01.2022privind aprobarea executiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV din 2021

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut